Lade Allé Extra - Inngang vinterhage

Arkitektens visjon: gode løsninger og godt naboskap

Vår visjon har vært å skapt trygge og gode hjem gjennom gode planløsninger for leilighetene og attraktive fellesarealer hvor godt naboskap kan utvikles.

 

Bygningene har arkitektoniske løsninger som gir tiltalende og klimatiserte adkomstforhold til alle leiligheter samt innvendige fellesrom. Bla. har bygg B et innvendig lunt atrium som vil fungere både som møteplass og entre til leilighetene. Arealet kan også brukes til felles arrangementer. I tilknytning til fellesarealet finner man treningsrom og en hybelleilighet som disponeres av beboerne.

Vi har arbeidet målrettet for å gi prosjektet en unik identitet samtidig som det blir en naturlig del av den nye boligbydelen på Lade og det grønne landskapet som både omslutter og er en del av denne.

Byggene er plassert slik at det dannes gode, romslige og solfylte felles uterom.

Utformingen ivaretar tilknytning til det overordnede gangveisystemet i området, og gir gode solforhold også på private terrasser og balkonger og god utsikt fra flest mulig leiligheter.

Fasadene er holdt varme og lyse, ved utstrakt bruk av trekledning og med innslag av platekledning som gir anlegget fine dimensjoner. Utforming av balkongene bidrar til et fint spill i fasaden.

hus-logo

«Siden 1993 har HUS arkitekter tegnet funksjonelle bygg og omgivelser som engasjerer og inspirerer.»

husark.no